Eerste genomineerden SOS Tech Awards bekend

SETUP en Open State Foundation reiken op 23 maart de SOS Tech Awards uit: vier awards voor transparantie en verantwoordelijkheid in de digitale samenleving. De eerste genomineerden zijn bekend: voor de Black Box Award en de Dode Mussen Award. Hierna volgen de nominaties voor een Glass Box Award en een Levende Mussen Award. 

Wie laten zien hoe transparantie en verantwoordelijkheid eruit zien en wie moeten nodig met deze waarden aan de slag?

Nominaties Black Box Award

Digitale transparantie door middel van open data kan veel maatschappelijke en economische waarde creëren. Open State Foundation nomineert drie instanties, overheden of personen die in het afgelopen jaar voor een achteruitgang of stagnatie in digitale transparantie hebben gezorgd, bijvoorbeeld door informatie waar de samenleving belang bij heeft onvoldoende toegankelijk te maken. De genomineerden zijn:

  • Kamer van Koophandel: vanwege het niet volledig en zonder drempels open zetten van het UBO register
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: vanwege het onvolledig openbaar maken van de agenda van haar bewindslieden
  • Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: vanwege het traag reageren op de maatschappelijke roep om openheid en de in eerste instantie gesloten houding ten aanzien van data over Corona

> Lees meer over deze genomineerden 

Nominaties Dode Mussen Award

Bedrijven en overheden wapperen graag met hun PR-vlag als technologische misstappen aan het licht komen. Maar leiden hun excuses, statements en beloften ook tot de nodige verandering? Deze organisaties hebben naar mening van SETUP te weinig of geen verandering doorgevoerd en zijn daarom genomineerd voor de Dode Mussen Award:

  • Nationale Politie: vanwege geautomatiseerd etnisch profileren en een gebrek aan voortschrijdend inzicht met proeftuinproject Sensing. 
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid: vanwege een gebrek aan voortschrijdend inzicht met Super SyRI.
  • GGD: vanwege haar omgang met herhaaldelijk falende ICT-beveiliging.

> Lees meer over deze genomineerden

Meer informatie over de genomineerden

Toelichting op de nominaties vind je op sostechawards.nl. Over een week worden de nominaties voor de Glass Box en Levende mussen bekend gemaakt. Op dinsdag 23 maart 2021 reiken we de SOS Tech Awards uit via een livestream vanuit de centrale Bibliotheek Utrecht, de thuisbasis van SETUP.